JiL.al - Jeto i Lumtur

Psikologji

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Jemi vetëm. Kjo është e verteta. Realiteti është se secili prej nesh është i vetëm, në një univers të vogël, shumë vetmi, dhe secili prej nesh duhet të bëhet i mirë për të qenë vetëm mes njerëzve. Sepse të jetosh mes njerëzve ndonjëherë do të thotë edhe të heshtësh, do të thotë të mbash lotët dhe të heshtësh britmat që do të përhapeshin në të gjithë globin në një moment të madh zemërimi. Do të thotë të marrësh përsipër përgjegjësitë dhe përpjekjet që mund t’i kuptojnë vetëm ata që jetojnë në të njëjtën situatë si ti, që vetëm ata që kanë vuajtur vërtet.

Scroll to Top