JiL.al - Jeto i Lumtur

“Rërë dhe shkumë”

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Më thotë shtëpia ime:
”Mos më braktis pasi këtu banon e kaluara jote”
Më thotë rruga:
”Eja dhe më ndiq, pasi jam e ardhmja jote”.
Dhe unë u them të dyjave, shtëpisë dhe rrugës:
”Nuk kam as të kaluar dhe as të ardhme”.
Nëse do të qëndroj këtu, ekziston një arratisje tek qëndrimi im. Nëse do të iki, ekziston një qëndrim tek arratisja ime. Vetëm dashuria dhe vdekja ndryshon gjithçka,

”Rërë dhe shkumë”
Kahlil Gibran

Scroll to Top