JiL.al - Jeto i Lumtur

” S’i të jetojmë në harmoni”

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Nuk ka rregulla të veshtira jeta joo.edhe pse shpesh na përballon me sfida që na shërbejnë për të mësuar.

Të Mësojmë të falim dhe të harrojmë. Të Shohim secilën sfidë si një mundësi për rritje të mëtejshme.

Të shprehim mirënjohje për atë çfarë kemi. Të kultivojmë optimizëm për të ardhmen dhe aftësinë për të arritur qëllimet tona në jetë.

Nëse mësojmë të mos gjykojmë nuk do të gjykohemi.secili veten pasqyronë, të gjithë sillen dhe përgjigjen sipas gjëndjes emocjonale të momentit.

Të hapim mëndjen për suksesin dhe goditjet ose gabimet që ndodhin gjatë rrugës.

Duhet dituri thjeshtë për të kuptuar, që askush nga ne nuk është përfekt. Në fund të fundit, “ne jemi të gjithë këtu për t’u argëtuar dhe për të mësuar nga njëri tjetri.

Nuk duhet të shqetësohemi për gjërat që ndodhin.thjesht të jemi të vetëdijshëm se janë ligjet e universit të qajmë e të buzëqeshim.

Shpesh duhet të heshtim nga shqetësimet. të trajnojmë mëndjen të qëndrojë larg mendimeve negative.

@Beta Elisabetta

 

Jeto I Lumtur

Scroll to Top