JiL.al - Jeto i Lumtur

A do të jetë në gjendje njerëzimi…

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

A do të jetë në gjendje njerëzimi t’i mbijetojë katastrofës së afërt? Ajo që vjen do të jetë një botë më e mirë nëse nuk vetëshkatërrohemi së pari. Në masën që problemet me të cilat përballemi krijohen nga ne, ato e kanë origjinën në mendjen e njeriut dhe mund të zgjidhen prej saj, por një problem nuk mund të gjejë zgjidhje në të njëjtin nivel me origjinën: shfrytëzimi pa kriter i jo- burimet e rinovueshme dhe të popullsive më pak të zhvilluara, gara e verbër për pushtet dhe pasuri, abuzimi i teknologjisë dhe problemi i hedhjes së mbeturinave, konsumizmi i shfrenuar, lakmia … e gjithë gamë e dëshirave egoiste dhe e pakuptimta të krijuara nga egocentrizmi i njeriut. Nëse duam t’i lehtësojmë dhe eliminojmë këto shqetësime, shkenca dhe teknologjia nuk mjaftojnë. Duhet diçka më shumë, diçka që vjen nga një nivel më i thellë ndërgjegjësimi, që shkon përtej egos dhe mendësisë së saj. Problemi i vërtetë është mendja e ulët; Përgjigja është mendja më e lartë: domethënë një ndryshim rrënjësor i vetëdijes në racën njerëzore.

jetoilumtur.al

@Jeto I Lumtur

Scroll to Top