JiL.al - Jeto i Lumtur

FALJA DHE PENDIMI NUK MBËSHTETIN EVOLUCIONIN TONË MENDOR.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Falja dhe pendimi tregojnë, në rastin më të mirë, perceptimin e një sjelljeje që nuk ka asnjë vlerë apo perspektivë.

Falja dhe pendimi nuk tregojnë në asnjë mënyrë hetim dhe evolucion bazuar në atë që përcaktojn të dhënat që janë gjithmonë të vlefshme, Pra falja dhe pendimi nuk janë mjete për zhvillimin mendor, pra nuk janë mjete për përmirësimin tonë të vazhdueshëm dhe progresiv të cilësisë së perceptimit dhe veprimit tonë.

Në asnjë rast falja dhe pendimi dhe, në përgjithësi, asnjë qasje ndaj një situate, ngjarjeje apo emocioni të bazuar në emocion nuk mund të sjellë të dhëna që zbulojnë vlerën dhe perspektivën e ndryshimit.

Dëshira jonë për të mos ndodhur apo diçka për të ndodhur, një ngjarje, një situatë apo një sjellje, si dhe shprehja e faljes dhe pendimit për atë që ka ndodhur nuk vërtetojnë në asnjë mënyrë aftësinë tonë për të kuptuar se si do të ndodhë kjo në të ardhmen më shumë dhe më pak. Gjithashtu, pendimi në shumë raste nuk tregon mundësinë për të kuptuar se cila është vlera dhe këndvështrimi i ngjarjes, situatës apo sjelljes për të cilën kërkojmë falje apo për të cilën shfaqim pendim.

Domethënë, në shumë raste ne mund të kërkojmë falje ose të shfaqim pendim, ndërkohë që duhet të festojmë ose edhe të mos kërkojmë falje dhe të mos ndjejmë keqardhje. Faji si dhe çdo gjendje emocionale kur intensifikohet përfundon duke degraduar potencialin tonë eksplorues dhe evolucionar bazuar në atë që diktojnë të dhënat gjithnjë te vlefshme. Faji si dhe çdo gjendje emocionale kur intensifikohet dëshiron të ruajë bindjet dhe pikëpamjet tona siç ishin në të kaluarën kur jetojmë në një realitet që është vazhdimisht evolucionar, në një realitet që funksionon mbi bazën e Parimit të Ndryshimit/Evolucionit të Vazhdimësisë.

Pra, lini mënjanë fajin, faljen, pendimin dhe qasjen emocionale ndaj ngjarjeve, situatave dhe sjelljeve në përgjithësi, dhe punoni në dokumentimin e besueshmërisë së përmirësuar të besimeve dhe vizioneve tuaja..

Nga Jeto I Lumtur.al

Jeto I Lumtur

Scroll to Top