JiL.al - Jeto i Lumtur

Ku t’a dija unë i varfëri Kico Th. Spiri

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Mora pushkën dola malit,
Të luftoja për atdhe,
Ku ta dija unë i varfri,
Se armiku ishim ne.
Mora pushkën, dola malit
Të luftoja per liri,
Ku ta dija une i shkreti
Se armiku ishe ti.
Mora pushkën dola malit
Të luftoja ne furtunë;
Ku ta dija une i ngrati
Se armiku isha unë.

Poezi nga Kico Th. Spiri

Jeto I Lumtur

Scroll to Top