JiL.al - Jeto i Lumtur

Ne nuk mund t’i ndryshojmë njerëzit

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Njerëzit nuk e ndryshojnë natyrën e tyre. As nëse filloni të thoni “kjo jo, kjo po”. As edhe
nëse përpiqeni t’u shpjegoni se ku mendoni se e kanë gabim, çfarë duhet të bëjnë, çfarë
dëshironi apo si mund të jenë … Ata nuk e ndryshojnë kur mënyrën e tyre të sjelljes me
të gjithë botën apo me ty edhe kur rrezikojnë të të humbasin apo të humbin… Ne nuk
mund t’i ndryshojmë njerëzit, kjo nuk është, dhe ndoshta nuk do të ishte as e drejtë, por
ne mund të vendosim që nuk i duam më në jetën tonë.

Scroll to Top