JiL.al - Jeto i Lumtur

Në të gjitha kohët Xhevahir Spahiu

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Në të gjitha kohët

Të kam përqafuar kudo që kemi qenë,

Të kam dashur në të gjitha kohët,

Sepse në të gjitha stinët,

sepse në të gjitha orët

Dhe ditës e të natës së jetës

Ke qenë dhe bukur,

Ke qenë dhe heshtur.

 

Sonte po rrimë pranë dhe pranë,

Dy ushtarë të dashurisë

Nën hijen dhe kalasë.

Pa heshta. Pa këmishë të hekurt. Pa armë

Të hershme zjarri.

 

Kemi vetëm zemrat,

Kur flet me yjet gjaku.

 

Dhe dua që çasti të kthehet në kohë pa cak

Si reja në stuhi;

Duam, si kjo kala,

 

T’i bëj ballë dashuria.

Të kam dashur në të gjitha kohët,

Në të gjitha kohët e kam jetuar.

Xhevahir Spahiu

Jeto I Lumtur.al

Scroll to Top