JiL.al - Jeto i Lumtur

Nëse do të mund të këndoja

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Nëse do të mund të këndoja një këngë për botën, atëherë do të ishte Një këngë për paqen, dashurinë dhe harmoninë. Për të çmuar të gjitha momentet që i mbajmë kaq të dashura Dhe qaj vetëm lot të lumtura. Le të mos përdorim armë për të luftuar, por të luftojmë Për të bashkuar çdo grua dhe burrë. Që çdo fëmijë të rritet dhe ta dijë vlerën e tij, Kështu ata mund të shkëlqejnë bekimet e tyre në tokë. Të gjithë lindin me dhurata të veçanta të dërguara nga lart; Është koha për t’i përdorur të gjitha dhe për të përhapur dashurinë.
Scroll to Top