JiL.al - Jeto i Lumtur

Psikologjia mund të ndryshojë jetën tuaj, ja 7 mënyra se si

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Këtu janë shtatë mënyra se si të mësuarit rreth psikologjisë mund të ndryshojë jetën tuaj për mirë:

Rritja e vetëkuptimit dhe mprehtësisë

Duke mësuar rreth konstrukteve psikologjike, të tilla si dimensionet e personalitetit, ne mund të kuptojmë më mirë veten, motivet tona dhe modelet tona të sjelljes.

Kuptimi i natyrës njerëzore

Psikologjia evolucionare na ndihmon të kuptojmë më mirë nxitjet tona natyrore dhe forcat e brendshme, të tilla si agresioni, seksualiteti dhe dominimi

Tejkalimi i paragjykimeve

Psikologjia sociale na mëson për paragjykimet, të tilla si paragjykimet brenda grupit, jashtë grupit, që janë në rrënjë të paragjykimeve dhe diskriminimit.

Kuptimi i motivimit dhe vendosjes së qëllimeve

Duke fituar njohuri për atë që na motivon dhe duke përdorur nocionin e mirë-mbështetur të vendosjes së qëllimeve, ne mund të mësojmë të arrijmë gjëra të mëdha dhe mund të kuptojmë më mirë pse përpiqemi për rezultatet dhe qëllimet që bëjmë.

Komunikimi dhe ndjeshmëria e përmirësuar

Të mësuarit rreth temave të tilla si inteligjenca emocionale dhe komunikimi joverbal mund të na ndihmojë t’i kushtojmë vëmendje shenjave delikate dhe të pathëna tek të tjerët që na lejojnë të lidhemi me ta në një nivel të thellë emocional.

Të bëhesh prind më i mirë

Nuk ka dyshim se të mësuarit e diçkaje rreth psikologjisë së zhvillimit mund t’ju ndihmojë të bëheni një prind më i mirë dhe të rritni një fëmijë më të shëndetshëm psikologjikisht.

Të bëhesh njeri më i mirë

Lëvizja e psikologjisë pozitive fokusohet në tema të tilla si lumturia, falja, mirënjohja dhe kuptimi i jetës.

https://jetoilumtur.al/

 

Scroll to Top