JiL.al - Jeto i Lumtur

Qesh, dhe bota qesh me ty

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Qesh, dhe bota qesh me ty; Qani dhe qani vetëm; Sepse toka e vjetër e trishtuar duhet të marrë hua gëzimin e saj, Por ka mjaft probleme të veta. Këndoni dhe kodrat do të përgjigjen; Psherëtimë, humbet në ajër; Jehonat e lidhura me një tingull të gëzueshëm, Por tërhiqeni nga kujdesi ndaj zërit. Gëzohuni dhe njerëzit do t’ju kërkojnë; Pikëllohuni dhe ata kthehen dhe shkojnë; Ata duan të gjithë kënaqësinë tuaj, Por ata nuk kanë nevojë për fatkeqësinë tuaj. Gëzohuni dhe miqtë tuaj janë të shumtë; Ji i trishtuar dhe i humb të gjitha, Nuk ka njeri që të refuzojë verën tuaj të nektarizuar, Por vetëm ju duhet të pini vrerin e jetës. Festoni dhe sallat tuaja janë të mbushura me njerëz; Shpejt, dhe bota kalon. Keni sukses dhe jepni, dhe kjo ju ndihmon të jetoni, Por asnjë njeri nuk mund t’ju ndihmojë të vdisni. Ka vend në sallat e kënaqësisë Për një tren të madh dhe të madh, Por një nga një ne duhet të plotësojmë të gjithë Përmes rrugëve të ngushta të dhimbjes.

Scroll to Top