JiL.al - Jeto i Lumtur

Si ndryshon personaliteti i meshkujve kur janë të rrethuar nga femrat

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Tradicionalisht, besohet se burrat dhe gratë kanë karakteristika shumë të ndryshme. Këto role gjinore çojnë në përshkrimin e personaliteteve të meshkujve si fizikisht dhe emocionalisht më të fortë, të ftohtë dhe instinktiv.

Nga ana tjetër, femrat shihen si më të ndjeshme, empatike apo më të vëmendshme. Është përhapur edhe ideja që femrat duhet të gjejnë një mashkull që të ndihen të kompletuara. Megjithatë, disa studime paraqesin arsye shumë kurioze pse burrat kanë nevojë për gratë. Me sa duket, burrat që kanë marrëdhënie të ngushta me gratë (partnere, vajza, motra, etj.) shohin përmirësime të disa aspekteve të jetës ose personalitetit të tyre.

Personaliteti i meshkujve ndryshon në krahasim me atë të femrave

Paga 

Një studim i kryer në Universitetin e Aalborg në Danimarkë analizoi luhatjet e pagave të punonjësve të më shumë se 10,000 kompanive daneze gjatë një dekade. Pasi u bënë prindër, punëdhënësit ndryshuan pagat e punonjësve të tyre. Por kini kujdes, sepse variacionet vareshin nga gjinia e pasardhësve. Nëse punëdhënësi kishte një djalë, ai i jepte vetes një pagë më të lartë dhe vendosi t’i paguante punonjësit e tij më pak, deri në 100 € në vit. Me fjalë të tjera, ai ishte bërë më egoist. Nëse, nga ana tjetër, kishte një vajzë, ai tregoi një qëndrim më bujar duke rritur pagat e bashkëpunëtorëve

Ideologjia

A e dini se gratë mund të ndikojnë në ideologjinë e votuesve meshkuj? Një studim i kryer në Universitetin Yale thotë se seksi i fëmijëve ndikon në pëlqimin e disa vendimeve politike. Sipas këtij hulumtimi, burrat që jetojnë me gratë kanë më shumë gjasa të kenë një ideologji më liberale, veçanërisht në fushën e të drejtave civile, politikës së jashtme dhe çështjeve që lidhen me gratë, siç janë të drejtat riprodhuese. Po kështu, kjo duket të jetë proporcionale me numrin e grave rreth tij.

Aftësitë sociale dhe personalitetet e meshkujve

Dallimet gjinore në aftësitë sociale dhe karakteristika të tjera psikologjike janë studiuar gjerësisht. Po kështu, janë kryer disa kërkime se si ndikon gjinia e njerëzve përreth te një mashkull. Një studim i Universitetit të Arizonës zbulon se fëmijët me motra priren të zhvillojnë aftësi më të mira sociale. Ky efekt theksohet kur motrat janë më të vogla. Me fjalë të tjera, një fëmijë me një motër më të vogël ka më shumë gjasa të tregojë qëndrime mbrojtëse, të japë mësime të caktuara, të këshillojë, të komplimentojë, të ndajë ose të negociojë.

Bujaria

Një aspekt tjetër që duket se mprehet kur një burrë lidhet me gratë është bujaria. Kjo u raportua nga një studim i Universitetit të Amsterdamit: burrat me vajza tregojnë një qëndrim më bashkëpunues dhe bujar.

LIFE STYLE

Jeto I Lumtur.al

Scroll to Top