JiL.al - Jeto i Lumtur

Zbuloni këtu çfarë tregon për ju mënyra se si (dhe sa) i shpenzoni paratë!

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

 

Vendimet që marrin individët se si t’i shpenzojnë paratë e tyre mund të çojnë në borxhe, falimentim, përfundimin e martesave dhe madje edhe depresion. Nga ana tjetër, vendimet e lidhura me paratë mund të çojnë në siguri dhe stabilitet financiar, madje edhe në pajtueshmëri në marrëdhënie. Paraja ka të ngjarë të jetë tema më e ndjeshme nga të gjitha. Madje, njerëzit janë më të qetë kur diskutojnë seksin sesa paratë.

Pse është kaq e vështirë për të diskutuar paratë? Ka të gjitha llojet e përgjigjeve për këtë pyetje, duke përfshirë marrëdhëniet midis parasë dhe statusit, vetëvlerësimit dhe fuqisë. Për më tepër, marrëdhëniet me paratë mund të zbulojnë shumë informacione të vlefshme për karakteristikat e personalitetit dhe karakterin.

Një grup i fundit studimesh nga Furnham, et.al (2022) shqyrtoi ndryshimet midis shpenzuesve dhe kursimtarëve në një numër variablash. Informacioni i nxjerrë, mund t’ju ndihmojë jo vetëm të mësoni për veten dhe të tjerët, por edhe nëse ka të ngjarë të jeni ose jo të pajtueshëm me personin për të cilin mund të jeni të interesuar në një aspekt romantik.

U zbulua se kursimtarët ishin më të ndërgjegjshëm, më të qëndrueshëm dhe introvertë sesa shpenzuesit që e vlerësonin veten si më të shoqërueshëm dhe të hapur ndaj përvojave të reja.

Kursimtarët ishin më pak të shoqërueshëm dhe më pak të prirur për të qenë të hapur ndaj përvojave të reja. Ky grup i parë i gjetjeve ngre pyetjen nëse kursimtarët dhe shpenzuesit mund të përputhen në një aspekt romantik?

Shpenzuesit kishin më shumë gjasa se kursimtarët të kishin çrregullime të personalitetit të grupit B. Këtu përfshihen çrregullimet e personalitetit që lidhen me intensitetin emocional, të cilat janë çrregullime të personalitetit antisocial, kufitar dhe narcisist. Spekulimet këtu janë se këta individë më të paqëndrueshëm mund të shpenzojnë para në një përpjekje për t’u ndjerë më mirë emocionalisht.

Kursimtarët e shihnin veten si më të shëndetshëm, më tërheqës dhe më inteligjentë se shpenzuesit. Nga ana tjetër, shpenzuesit e vlerësuan veten si më inteligjentë emocionalisht sesa kursimtarët. Ndoshta, shpenzuesit e vlerësojnë veten si më inteligjentë emocionalisht sepse janë më socialë dhe kanë më shumë mundësi për t’u angazhuar me të tjerët.

Së fundmi, shpenzuesit kishin më shumë gjasa të kishin bindje politike më liberale dhe më pak të ngjarë të kishin shtëpitë e tyre.

Në përgjithësi, kursimtarët që e lidhin kursimin me sigurinë duket se janë grupi më i qëndrueshëm.

Kufizime të studimit: Studiuesit nuk kishin akses në informacionin aktual financiar për pjesëmarrësit. Të dhënat janë marrë vetëm nga masat e vetë-raportimit.

Sidoqoftë, nëse vërtet dëshironi të njihni dikë, të kuptoni zakonet e tij të të shpenzuarit dhe lidhjet me paratë, është e rëndësishme.

https://jetoilumtur.al/

Scroll to Top