JiL.al - Jeto i Lumtur

2 ‘sekrete’ që duhet të dini, para se t’i kërkoni partnerit të ndryshojë diçka te vetja e tij/e saj!

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Një studim i ri i botuar në Journal of Social and Personal Relationships eksploron mënyra të shëndetshme në të cilat një “partner në ndryshim” mund të kontrollojë emocionet e tij negative, ndërsa bën një ndryshim që partneri u kërkon të bëjnë.

“Të kërkosh të ndryshosh mund të ngjallë disa emocione intensive, dhe kështu, të shikosh se si njerëzit që u kërkohet të ndryshojnë mund t’i menaxhojnë këto emocione në një mënyrë adaptive dukej si një pyetje e natyrshme”, thotë psikologia Natalie Sisson nga Universiteti i Torontos, Mississauga.

Në mënyrë të veçantë, studimi krahasoi dy qasje që njerëzit zakonisht marrin kur takohen me një kërkesë për ndryshim:

Shtypja. Kur njëri nga partnerët përpiqet të fshehë ose minimizojë emocionet e tij negative rreth kërkesës.
Rivlerësimi. Kur secili partner mendon për situatën në një mënyrë të re për të ndryshuar ndikimin e saj emocional ose kuptimin personal.

Për të siguruar një ndryshim të qetë dhe pa konflikte në një marrëdhënie, partneri që ka kërkuar ndryshimin duhet:

Të bëjë një kërkesë efektive ndryshimi. Një kërkesë e qartë dhe e drejtpërdrejtë për ndryshim (në krahasim me atë që është e paqartë ose e nënkuptuar) komunikon se ka një problem në marrëdhënie dhe mund të ndihmojë në ndryshimin e partnerëve, mund t’i ndihmojë ata të përcaktojnë se çfarë mund të bëjnë për të përmbushur kërkesën e partnerit të tyre. Për shembull, t’i thoni partnerit se përpjekjet e tij për të ndryshuar po vihen re dhe po vlerësohen, mund të çojë në sukses dhe në afrimin e çifteve duke ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit.

Të jetë mbështetës. Një kërkesë ndryshimi duhet gjithashtu të balancohet me mbështetjen, duke pasur parasysh që ne e dimë se kërkesat për ndryshim janë të vështira për t’u dëgjuar. Është gjithashtu e rëndësishme që ndryshimi i partnerëve të ndihet i mbështetur gjatë procesit të ndryshimit dhe që partnerët = të japin komente se si po shkojnë gjërat.

https://jetoilumtur.al/

Scroll to Top