JiL.al - Jeto i Lumtur

6 tiparet që tregojnë se keni të bëni me një njeri të dhunshëm

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

 

 

Si qytetërim ne kemi arritur përparim të madh teknologjik që na ka thjeshtuar jetën, por në nivel etik, moral, marrëdhëniesh dhe njerëzor duket se nuk kemi bërë përparim të rëndësishëm…

Tiparet e personalitetit të njerëzve të dhunshëm

Tiparet e veçanta të personit që përdor dhunën mund të ndryshojnë; megjithatë, mund të përcaktojmë disa prej tyre të përbashkëta nga shumica.

Pasiguri

Këta njerëz janë shumë të pasigurt për veten dhe për botën. Kjo mungesë sigurie i bën ata të kujdesshëm, xhelozë dhe manipulues.

Aftësi të dobëta sociale dhe komunikuese

Vështirësi në lidhje me të tjerët në një mënyrë të sigurt dhe të kënaqshme. Po kështu, për të komunikuar dhe shprehur mendimet dhe emocionet në mënyrë të sigurt.

Mungesa e ndjeshmërisë

Personi i dhunshëm nuk arrin të njohë dhe kuptojë gjendjet mendore dhe emocionale të të tjerëve.

Agresiviteti

Këta njerëz janë agresivë dhe përpiqen t’i imponohen personit tjetër duke përdorur frikë, turp, faj. Synimi për të dëmtuar ose dëmtuar është i dukshëm në çdo veprim ndaj personit tjetër.

Varësia emocionale

Njerëzit e dhunshëm priren të jenë të varur, sepse ata kanë nevojë që personi tjetër të riafirmojë dhe të shfryjë ndjenjat e tyre të vetmisë dhe braktisjes.

Njerëzit e dhunshëm kanë tolerancë të ulët ndaj frustrimit

Këta njerëz nuk janë në gjendje të përballojnë situatat që u shkaktojnë zhgënjim, gjë që e bën të vështirë trajtimin e ndjenjave negative ose të pakëndshme si stresi.

https://jetoilumtur.al/

Scroll to Top