JiL.al - Jeto i Lumtur

Femrat janë më xheloze se meshkujt për miqtë e partnerit të tyre

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

 

Studiuesja Alyssa M. Sucrese dhe kolegët e saj hetuan xhelozinë romantike në kontekstin e miqësive jashtëmartesore (të seksit të kundërt). Rezultatet tregojnë se, ndryshe nga gjetjet e mëparshme, gratë priren të jenë më xheloze se burrat ndaj mikut platonik të partnerit të seksit të kundërt dhe janë më të shqetësuara për tradhtinë seksuale, sesa për tradhtinë emocionale.

Ka një punë të gjerë që tregon dallimet seksuale në xhelozinë romantike, zakonisht brenda kontekstit të rivalëve të mundshëm. Hulumtimet tregojnë se meshkujt priren të jenë më xhelozë/të mërzitur për tradhtinë seksuale (nëse/kur partnerja e tij kryen marrëdhënie seksuale me një burrë tjetër), sepse siguria e atësisë së burrit është e kërcënuar dhe ai rrezikon të mashtrohet për të rritur pasardhës që nuk janë gjenetikisht të tijat.

Nga ana tjetër, gratë priren të jenë më xheloze/të mërzitura për tradhtinë emocionale, pasi qasja e asaj gruaje në burime për të dhe fëmijët e saj kërcënohet t’i ndahet një gruaje tjetër ku ai mund të investojë. Shkalla e xhelozisë së përjetuar nga partneri është ndikuar pjesërisht nga sa tërheqës është bashkëshorti rival, me rivalët më tërheqës që ngjallin nivele më të larta xhelozie.

Ka pak punë në lidhje me xhelozinë romantike në kontekstin e miqësive platonike të raportuara të partnerit të tyre. Rezultatet e këtij studimi tregojnë se ndjenjat e xhelozisë ishin më të larta kur shoku i bashkëshortit ishte i të njëjtit seks me pjesëmarrësin. Çuditërisht (për studiuesit), gratë raportuan nivele më të larta të xhelozisë së përgjithshme sesa burrat kur imagjinonin shoqen femër të bashkëshortit të tyre. Ky zbulim sugjeron se ndjenjat e xhelozisë së grave janë më të lidhura me atraktivitetin.

 

https://jetoilumtur.al/

Scroll to Top