JiL.al - Jeto i Lumtur

Janë lajmërime..

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Ka ditë kur çdo gjë që shoh më duket plot kuptime: mesazhe që do ta kisha të vështirë t’i komunikoja me të tjerët, t’i përcaktoja, t’i përkthej me fjalë, por që pikërisht prandaj më paraqiten si vendimtare. Janë lajmërime ose shenja që kanë të bëjnë me mua dhe botën së bashku: dhe për mua jo ngjarjet e jashtme të ekzistencës, por ato që ndodhin brenda, në fund; dhe të botës jo ndonjë fakt të veçantë, por mënyrën e përgjithshme të qenies së gjithçkaje. Prandaj, do ta kuptoni vështirësinë time për të folur për të, nëse jo me sugjerime.

 

Nga; Jeto I Lumtur

 

 

Scroll to Top