JiL.al - Jeto i Lumtur

PARIMI I SHPRTIT, SHËNDET I TRUPIT!

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Alda Merini: PARIMI I SHPRTIT, SHËNDET I TRUPIT!

Shpirti dhe trupi ecin bashkë, dhe kur trupi coptohet nga dhimbja shpirti ulet dhe pret me dëshpërim, sepse ai i përket fushave te tjera te lumturise dhe masave, duke e bere të vështirë për të që ta kuptojë dhimbjen. Dashuria e shenjteron shpirtin dhe gjithashtu i përgjërohet atij qe të mos ta lërë, sepse dashuria lëvron një dëshirë në trup saqë shpirti kërkon të largohet, per të shijuar një gjendje më pak kaotike, megjithatë është ende e vërtetë që shpirti gjen tek dashuria mundësine e tij të parë për të medituar mbi vuajtjen e trupit dhe nëpërmjet kësaj ai fiton një vetëdije fizike.

Alda Merini

Jeto I Lumtur

Scroll to Top