JiL.al - Jeto i Lumtur

Plaga e poshtërimit: si shfaqet ajo?

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Keni turp për trupin tuaj apo mënyrën tuaj të të bërit të gjërave? Zgjidhni partnerë që poshtërojnë? Ndiheni fajtor për kënaqësitë e caktuara? Bëni gjithçka për të tjerët pa e vlerësuar atë? Sjelljet e paraqitura mund të jenë pasojë e trishtueshme e plagës së poshtërimit.

Plaga e poshtërimit

Përgjithësisht plaga e poshtërimit formohet midis vitit të parë dhe të tretë të jetës, kur fëmija fiton një autonomi të caktuar duke mësuar të hajë, të ecë ose të shkojë në tualet. Në disa ose më shumë situata, fëmija ndihet i poshtëruar nga prindërit, i zënë ngushtë, i krahasuar ose i kritikuar. Kjo ndodh, për shembull, nëse duke i njollosur rrobat, duke urinuar mbi veten e tij ose duke vepruar me mungesën e kontrollit që pritet prej tij, ai tallet, qortohet ose etiketohet si i pisët ose i padenjë.

Si manifestohet në jetën e përditshme?

Ka disa situata që na lejojnë të kuptojmë nëse mbajmë plagën e poshtërimit. Ne paraqesim më të rëndësishmet:

Vuajtja është një konstante. Çdo veprim duket i pakapërcyeshëm dhe rezultatet janë rrallë pozitive. Është gjithashtu e vështirë të imagjinohet arritja e asaj që dëshironi.

Të kesh turp për veten ose njerëzit e tjerë. Është e zakonshme të gjendeni në situata që ju bëjnë të ndiheni qesharak ose të zgjidhni partnerë që priren të nënçmojnë ose poshtërojnë.

Nuk ju pëlqen shpejtësia, por nuk ndiqni as ritmet personale. Atij i vjen turp të vërejë se nuk mund të vazhdojë me të tjerët.

Duke u dhënë shumë të tjerëve. Personi jep gjithçka për të tjerët, duke lënë mënjanë dëshirat dhe nevojat personale.

https://jetoilumtur.al/

Scroll to Top