JiL.al - Jeto i Lumtur

Sa më i lumtur aq më i shëndetshëm?

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

 

Lumturia dhe shëndeti i mirë janë të lidhura pazgjidhshmërisht, siç kanë argumentuar prej kohësh shkencëtarët. Lumturia, në fund të fundit, është një reflektim i shëndetit mendor.

Prandaj ka kuptim që ai të ketë fuqi dhe ndikim mbi trupin tonë. Një person i lumtur mund të jetë më i shëndetshëm dhe më elastik ndaj rreziqeve të mundshme me të cilat do të përballet.

Në përgjithësi, është identifikuar efekti që mund të ketë lumturia e një personi në shëndetin e tij të mirë. Problemi, megjithatë, qëndron në vështirësinë për të përcaktuar se në cilat raste shëndeti i një organizmi mund t’i atribuohet gjendjes së tij të mirë psikologjike.

Ndoshta mund të argumentojmë se njerëzit që kanë një problem shëndetësor e kanë më të vështirë të jenë të lumtur. Ndoshta edhe organizmat e shëndetshëm ndjekin më shumë zakone të mira, të cilat mund të sigurojnë shëndet afatgjatë dhe t’i mbajnë ata larg problemeve. Nga ana tjetër, sigurisht që kur njeriu ndihet i lumtur, e bën të ndihet më i shëndetshëm.

Vështirësia në studimin e korrelacionit midis shëndetit dhe lumturisë është se, për të ekzaminuar në mënyrë eksperimentale lumturinë njerëzore, ajo do të duhej të manipulohej.

Ekipi hulumtues ekzaminoi 155 të rritur. Gjysma e pjesëmarrësve morën pjesë në një program ndërhyrjeje psikologjike pozitive, që zgjati gjithsej 12 javë. Në këtë program, pjesëmarrësve iu mësuan një sërë teknikash se si të përmirësojnë gjendjen e tyre mendore, si meditimi, kultivimi i ndjenjës së mirënjohjes dhe zhvillimi i marrëdhënieve më të mira shoqërore.

Pjesa tjetër e pjesëmarrësve hynë në një listë pritjeje virtuale dhe u informuan se prisnin radhën për të marrë pjesë në programin e ngritjes psikologjike ndërhyrëse. Megjithatë, matjet e nevojshme u bënë për të gjithë në të njëjtën kohë.

Gjatë programit, studiuesit matën nivelet e lumturisë së pjesëmarrësve, duke regjistruar gjithashtu se sa të shëndetshëm ndiheshin. Përveç kësaj, ata shënuan disa të dhëna të tjera, si gjendja e tyre fizike, presioni dhe indeksi i masës trupore. Të njëjtat matje subjektive dhe objektive u përsëritën tre muaj pas përfundimit të programit të psikologjisë pozitive të ndërhyrjes.

Rezultatet ishin ashtu siç pritej. Niveli i lumturisë së personave që morën pjesë në programin e ndërhyrjes u rrit ndjeshëm, në ndryshim nga gjendja psikologjike e personave që ishin në listën e pritjes, e cila nuk kishte ndryshime të dukshme.

Si pas përfundimit të programit, ashtu edhe tre muaj më vonë, personat që morën pjesë në programin e ndërhyrjes ndiheshin më të shëndetshëm dhe kishin më pak probleme shëndetësore në krahasim me ata që nuk morën pjesë në program. Përveç kësaj, u vu re se, ndërsa programi përparonte, rritja e nivelit të lumturisë së pjesëmarrësve çoi në një rritje të ndjenjës së shëndetit dhe në të njëjtën kohë reduktoi ndjenjën e keqardhjes.

Me interes të veçantë është fakti se psikologjia pozitive e njerëzve nuk ka ndikuar në asnjë matje në lidhje me shëndetin e tyre fizik. Më konkretisht, nuk u vunë re ndryshime në presionin e gjakut ose indeksin e masës trupore të pjesëmarrësve.

Gjetjet e studimit sugjerojnë se, për të paktën një periudhë prej 6 muajsh, një nivel i kënaqshëm lumturie i bën njerëzit të ndihen më të shëndetshëm, duke i mbajtur ata larg ndjesisë së keqe, krahasuar me njerëzit e tjerë që nuk kishin shënuar rritje të niveleve të tyre të lumturisë.

Megjithatë, mbetet më pak e qartë se si rritja e lumturisë ndryshoi statusin shëndetësor të pjesëmarrësve, pasi, të paktën gjatë kësaj periudhe kohore, treguesit kryesorë shëndetësorë nuk ndryshonin ndjeshëm.

Prandaj, është e mundur që rritja e lumturisë thjesht t’i bëjë njerëzit të ndihen më mirë, kështu që ata të mos ndihen të sëmurë. Lumturia mund të ndikojë gjithashtu në aftësinë e trupit për të luftuar sëmundjet.

Një tjetër skenar i vërtetuar është se efektet afatgjata të lumturisë në shëndet mund të kenë një shkak tjetër. Më konkretisht, njerëzit më të lumtur mund të jenë më të gatshëm se njerëzit e pakënaqur për të ndjekur zakone të shëndetshme, si ushqimi i mirë dhe ushtrimet fizike, duke qëndruar larg zakoneve të dëmshme, si konsumimi i tepërt i alkoolit dhe pirja e duhanit.

Sidoqoftë, do të ishte interesante të vëzhgohej nëse ndryshimet afatgjata në lumturinë e manipuluar ndikojnë në treguesit e shëndetit fiziologjik përveç kritereve subjektive. Do të ishte gjithashtu e dobishme të shihet nëse manipulimet për rritjen e lumturisë çojnë gjithashtu në më shumë sjellje që promovojnë shëndet të mirë në planin afatgjatë.

https://jetoilumtur.al/

Scroll to Top