JiL.al - Jeto i Lumtur

Si gratë abuzojnë financiarisht me burrat…

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

 

S'keni para, kjo po ua sjell tersin bëni këto dhe portofoli juaj do jetë  plotë

 

Kur njerëzit fokusohen në mënyrat financiare ose ekonomike se si burrat abuzojnë me gratë, ata shpesh flasin për burra që ushtrojnë kontroll duke kufizuar aftësinë e partnerit të tyre për të punuar ose aksesin në paratë e familjes. Ndërkohë që të njëjtat abuzime mund të ndodhin kur ndërrohen gjinitë, ka gjithashtu abuzime financiare që mund t’i përdorin gratë kundër burrave që përfitojnë nga rolet tradicionale gjinore.

Një grua mund të jetë në gjendje të kontrollojë financat sepse ka të ardhura shumë më të mëdha se partneri i saj. Një grua ose e dashura tjetër abuzive mund të përfitojë nga roli i një burri si “ofrues” duke kërkuar që ai të sigurojë një shumë të paarsyeshme ose në mënyra të paarsyeshme. Nëse ai nuk i përmbush kërkesat e saj, ka një çmim për të paguar.

Çfarë është abuzimi familjar ekonomik apo financiar?

I gjithë abuzimi i partnerëve në familje ka në thelbin e tij një ose shumëfish nga këto tre synime egoiste: Kontroll, Përbuzje, ose Ndëshkim. Abuzimi financiar në familje ndodh kur njëri partner përdor para ose burime ekonomike për të kontrolluar, poshtëruar ose ndëshkuar. Kontrolli mund të jetë kontrolli i partnerit, ose mund të jetë kontrolli i financave ose burimeve në një mënyrë që është në favor të manipuluesit dhe në disavantazh të partnerit të abuzuar.

Si duket abuzimi financiar?

Abuzimi financiar mund të duket si vjedhja e parave, shkaktimi i dëmeve pronësore ose keqpërdorimi i parave. Abuzimi financiar është çdo gjë që ndërhyn në të drejtën tuaj për të marrë vendime në lidhje me paratë tuaja, duke përfshirë manipulimin e borxhit, mbajtjen në burim të parave ose duke mundësuar papërgjegjshmërinë financiare të një partneri abuziv.

Shenjat ose treguesit e abuzimit financiar në familje kundër burrave

Mënyrat dhe mjetet e abuzimit financiar nga femrat ndaj meshkujve të grave manipuluese apo abuzive janë të ndryshme:

duke e bërë atë të blejë gjërat e saj

kontrollin e financave

duke kufizuar aksesin në informacionin financiar

duke kërkuar që ai të fitojë më shumë para

keqpërdorimi i fondeve

duke vjedhur prej tij ose familjes

duke prishur kredinë e tij

duke mbajtur familjen të ngarkuar financiarisht

duke refuzuar të kontribuojë financiarisht për familjen.

https://jetoilumtur.al/

Scroll to Top