JiL.al - Jeto i Lumtur

Bëhu Më I Miri Nga Çarëdo Që Të Jesh Nga Douglas Malloch..

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Nëse nuk mund të jesh një pishë në majë të kodrës,
Bëhu një pastrim në luginë – por bëhu
Pasta më e mirë e vogël nga ana e mbështjelljes;
Bëhu një kaçubë nëse nuk mund të jesh pemë.

Nëse nuk mund të jesh një kaçubë bëhu pak bari,
Dhe disa autostradë bëjnë më të lumtur;
Nëse nuk mund të jesh muskie, atëherë thjesht bëhu një bas –
Por basi më i gjallë në liqen!

Ne nuk mund të jemi të gjithë kapitenë, duhet të jemi të ekuipazhit,
Ka diçka për të gjithë ne këtu,
Ka punë të mëdha për të bërë, dhe ka më pak të bësh,
Dhe detyra që duhet të bëni është e afërt.

Nëse nuk mund të jesh një autostradë, atëherë thjesht bëhu një shteg,
Nëse nuk mund të jesh dielli bëhesh yll;
Nuk është për nga madhësia që ju fitoni ose dështoni –
Bëhu më i miri nga çfarëdo që je!

Jeto I Lumtur

Scroll to Top