JiL.al - Jeto i Lumtur

“Për Dashurinë E Vërtetë”

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Ai që nuk beson atë që beson ti dhe nuk bën atë që do të doje, mund të të dojë aq sa nuk mund ta imagjinosh.

Ai që nuk beson atë që ti beson dhe që nuk bën atë që do të doje, sado që të dokumenton bazuar në fakte të thjeshta të dukshme dhe të vetëkuptueshme që gjithmonë vlejnë për besueshmërinë e pikëpamjeve dhe besimeve të tij, nuk mund ta kuptosh atë sepse e kupton botën, bazuar në atë që beson dhe atë që dëshiron. Kështu që ju nuk mund ta kuptoni se sa shumë ai ju do. Edhe pse të gjithë e pranojmë se realiteti nuk përbëhet nga ajo që ne besojmë dhe ajo që dëshirojmë, ne besojmë se na duan ata që besojnë në atë që ne besojmë dhe ata që bëjnë atë që duam.

Pra, ai që ju do në këtë mënyrë ju do që t’ju zbulojë aspekte të realitetit të pafund, ai do që ju të zbuloni se si vijnë frymëzimi dhe mprehtësia, si vijnë mprehtësia dhe intuita dhe se si të gjitha këto mbështesin krijimin që ka vlerë dhe perspektive. Nuk është e mundur që dikush të të dojë sepse beson atë që ti beson dhe sepse bën atë që dëshiron dhe në të njëjtën kohë të jetë në gjendje të zbulojë aspekte të realitetit të pafund. Kjo është për shkak se realiteti i pafund nuk mund të përshtatet në atë që beson dhe atë që dëshiron.

Nga Jeto I Lumtur.al

Jeto I Lumtur

Scroll to Top