JiL.al - Jeto i Lumtur

Thëniet më të bukura të Joan Didion

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Thëniet më të bukura të Joan Didion

Uji është i rëndësishëm për njerëzit që nuk e kanë atë, dhe e njëjta gjë vlen edhe për kontrollin.

Një person i vetëm mungon për ju dhe e gjithë bota është bosh.

Gramatika është një piano që e luaj me vesh.

Jeta ndryshon në çast. Çasti i zakonshëm.

Ne i tregojmë vetes histori për të na mbajtur gjallë.

Karakteri – gatishmëria për të pranuar përgjegjësinë për jetën e dikujt – është burimi nga buron respekti për veten.

Unë shkruaj tërësisht për të gjetur se çfarë po mendoj, çfarë po shikoj, çfarë shoh dhe çfarë do të thotë. Çfarë dua dhe çfarë kam frikë.

Ju duhet të zgjidhni vendet nga të cilat nuk largoheni.

Edhe pse jam ndjerë e detyruar të shkruaj gjërat që kur isha pesë vjeç, dyshoj se vajza ime do t’i shkruaj ndonjëherë, sepse ajo është një fëmijë jashtëzakonisht i bekuar dhe pranues, i kënaqur me jetën pikërisht ashtu siç i paraqitet jeta, nuk ka frikë të flejë. dhe nuk ka frikë të zgjohet. Mbajtësit e fletoreve private janë një racë krejt tjetër, rirregullues të vetmuar dhe rezistent ndaj gjërave, keqpërmbajtje ankthioze, fëmijë të prekur me sa duket në lindje me njëfarë ndjesie humbjeje.

Për të na çliruar nga pritshmëritë e të tjerëve, për të na rikthyer te vetja – aty qëndron fuqia e madhe dhe unike e respektit për veten.

Joan Didion

Jeto I Lumtur.al

Scroll to Top