JiL.al - Jeto i Lumtur

TË BËHESH BABA ESHTË FARE E LEHTË. TE JESH BABA, ESHTË E VËSHTIRË..”Thënie Për Familjen”

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Njerëzit nuk do të shikojnë brezat e ardhshëm të cilët asnjëherë nuk shikojnë prapa tek paraardhësit.
– Edmund Burke
Thelbi i çdo familjeje është ajo çfarë është e pandryshueshme, çfarë do të jetë aty- vizionet dhe vlerat e përbashkëta.
– Stephen R. Covey
Nëse nuk e kupton se si një grua mund të e donë motrën e saj tepër dhe t’i thyej qafën njëkohësisht, atëherë me sa duket je fëmijë i vetëm.
– Linda Sunshine
Kur familja thyhet, ti nuk e dëgjon krismën e thyerjes. Nuk dëgjon asnjë zë.
– Judy Blundell
Unë kam nevojë për ata dhe ata kanë nevojë për mua që të kem nevojë për ata.
– Rosie Thomas
Nuk ishte me rëndësi sa e madhe është shtëpia jonë, me rëndësi ishte se kishte dashuri në të.
– Peter Buffett
Të qenit prind me përgjegjësi nuk është krim. Të qenit prind me përgjegjësi është mjeti më me vlerë në shoqërinë tonë.
– Mick Karabegovic
Disa njerëz nuk duan të kenë fëmijë, por unë nuk do të kem prindër. Do tua djegë certifikatat e lindjes dhe do tua shkatërroj gurët e varreve.
– Bauvard
Kjo ishte shumë më herët para se të shfrytëzohej termi “familje me një prind”; në atë kohë ishte “shtëpi e thyer”.
– Julian Barnes
Është e vështirë, në mendje, të ndash çfarëdo suksesi, qoftë në profesion, në familje ose në rastin tim në basketboll, nga religjioni.
– John Wooden
THENIE FILOZOFIKE PER FAMILJEN
Jeto J Lumtur
Scroll to Top